Samen de Bijbel lezenOld book from 1879 detail

De Bijbel neemt een centrale plaats in ons gemeente-zijn. We stimuleren elkaar elke dag om uit de Bijbel te lezen. In onze zondagse samenkomsten neemt de Bijbel een zeer belangrijke plaats in en daarnaast is er tweewekelijks een bijbelstudie-avond in het CM-lokaal te Heist. Hieronder kunt u zien welke thema’s momenteel behandeld worden. In deze studies stimuleren we elkaar om wat we lezen en bestuderen een veranderende invloed te laten hebben in ons leven.

Bijbelstudies najaar 2017:

Paulus heeft veel brieven geschreven en is van grote betekenis geweest voor het ontstaan van de gemeente van Jezus Christus. God zelf had hem daarvoor afgezonderd en Jezus riep hem voor deze opdracht op weg naar Damascus. Tijdens deze bijbelstudies kijken we wie Paulus was, het verloop van zijn leven en de invloed van de Here Jezus op zijn leven. 
Data voor de studiereeks “Op reis met Paulus”:
Woensdag 8 november
Woensdag 22 november
Woensdag 6 december

Aanvang telkens om 19u45
CM-lokaal, 1e verdiep, Hermans-Lybaertstraat 39 in Heist.