bidstondeBidden is de adem van de ziel.

Bidden heeft een belangrijke plaats in ons gemeente-zijn. Zowel persoonlijk als samen nemen we tijd om te bidden. Door te bidden eren we de Here God; we belijden zijn bestaan en erkennen onze afhankelijkheid van Hem in alle dingen.

Het gebed is een vast onderdeel van onze wekelijkse samenkomst. Daarnaast komen we elke week een uur samen bij een gemeentelid thuis om te bidden. We bidden dan voor de werkers in Gods wereldwijde werk, voor het Joodse volk, voor de verdrukte kerk. Tevens bidden we voor onze directe leefomgeving en voor noden in de gemeente. Gemeenteleden kunnen gebedspunten inbrengen. Daarnaast zijn er gemeenteleden die incidenteel of op regelmatige basis samen komen bij iemand thuis om te bidden.

In het voorjaar en het najaar hebben we een dag van gebed en vasten. Op die dag zijn er 3 gebedsbijeenkomsten bij een gemeentelid aan huis. Ook zijn er gemeenteleden die thuis tijd nemen om te bidden. Sommige gemeenteleden kiezen op die dag een vorm van vasten, door bijvoorbeeld een dag niet te eten, géén TV te kijken, niet te snoepen, of iets dergelijks. Iedereen is vrij in de invulling daarvan.