Wat en hoe?

Elke zondag komen wij samen in het CM-lokaal te Heist. Deze samenkomsten duren 2015-03-01 10.19.07van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Na afloop is er iets te drinken en gelegenheid om nog wat na te praten of met elkaar kennis te maken. Voor de kinderen van 1-12 jaar is er wekelijks een afzonderlijk kinderprogramma. Zo’n twee keer per maand is er ook een apart programma voor tieners van 13- 16 jaar.

In onze samenkomsten doen we V.E.E.L.: we Vieren wat we in Christus hebben ontvangen. We Eren de Here God om wie Hij is. We zijn verwonderd over Zijn grootheid en Zijn liefde. We Eren de Here God door trots te vertellen van Zijn grote daden en te getuigen van Zijn hulp. We Leren uit de Bijbel de Here God steeds beter kennen en tegelijk vormt Hij ons door wat we lezen.

2015-03-01 10.19.25Concreet

We zingen samen liederen en bidden samen. Ook nemen we tijd om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. We willen ontdekken wat de Here God ons wil leren door het gedeelte dat die zondag uitgelegd wordt.

We zijn blij dat de Here God Zijn Woord aan ons heeft gegeven om ons op te bouwen, aan te sporen en te bemoedigen. Uit de Bijbel krijgen we zo praktische handvaten voor een leven tot eer van God.
Elke twee weken staan we stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus, door de tekenen van brood en wijn. De Here Jezus heeft deze handeling gegeven om ons te leren leven uit genade en ons te bemoedigen op de weg die we gaan door het leven.