In september 2017 zijn we gestart met thuisgroepen.  Dit zijn kleine groepjes van 10-14 personen die samen komen om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen, samen te bidden en samen na te denken over een bijbelgedeelte. We noemen ze thuisgroepen omdat we via deze werking ieder die betrokken is bij de gemeente een “thuis” willen geven. Een “thuis” waar je je gedachten kan delen, waar naar je geluisterd wordt, waar je je welkom weet.

Een belangrijke bindende en verbindende rol is daarin weggelegd voor de thuisgroepleiders. Zij waren intensief betrokken bij het opzetten van dit initiatief. We hebben nu drie thuisgroepen die samenkomen op verschillende locaties, telkens bij iemand thuis. Ieder die betrokken is bij de gemeente is ingedeeld in een thuisgroep, wat niet automatisch betekent dat iedereen daaraan actief deelneemt. Dat kan verschillende – persoonlijke – redenen hebben, we laten mensen daarin vrij. De zorg over en betrokkenheid met de thuisgroepleden gaat uit naar ieder van de thuisgroep of je er nu altijd bent, soms komt of niet komt. Zo willen we met elkaar onderlinge betrokkenheid vorm geven. Op de thuisgroepavonden openen we in een huiselijke sfeer samen de bijbel, bidden we voor elkaar en voor onze omgeving, wordt er  gelachen en een zorg gedeeld.

De thuisgroepleiders komen 4-6 keer per jaar bij elkaar om elkaar te bemoedigen, samen te leren, een training te ontvangen en samen te bidden. Zo willen we elkaar fris houden en elkaar stimuleren in deze bediening. We bespreken samen de thema’s die we in een seizoen gaan behandelen.  Deze studies worden centraal voorbereid. Alle leden krijgen een studieboekje, wat handig is om thuis op voorhand bezig te zijn met het onderwerp. In de periode dat een bepaald thema aan de orde is zal de preek in de samenkomsten op zondag daarop ook aansluiten.

Studies seizoen 2017/2018
We zijn gestart met de brief van Paulus aan de volgelingen van Jezus in Kolosse. Tot aan Pasen 2018 willen we ontdekken hoe Paulus hen stimuleert om te wandelen (dat is leven) in Christus. Ook al is deze brief zo’n 1950 jaar oud, toch heeft deze brief ook veel te zeggen voor ons. We willen ontdekken hoe we als volgelingen van de Here Jezus koers kunnen houden in een postmoderne tijd. Een tijd waarin geestelijke en mystieke ervaringen belangrijk zijn en de waarheid  niet absoluut meer kan zijn. Kortom wat is leven in Christus voor ons hier aan de Oostkust van België anno 2017?