Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente.

Wij geloven dat geloofsopvoeding al jong kan beginnen en de gemeente en de kinderwerkers zetten zich hiervoor, in samenspraak met de ouders en de leiding van de gemeente, in.

We beginnen elke samenkomst op zondag met jong en oud samen. Na ongeveer 20 minuten begint een aangepast programma voor 2 verschillende leeftijdsgroepen in aparte ruimtes.

De Benjamins: van 0-6 jaar
Voor de kleinsten is er tijd en ruimte om te spelen, te zingen en te knutselen. Er wordt een kort bijbelverhaal verteld, met visuele ondersteuning. Liedjes en knutselwerkjes worden hierop aangepast. Vanaf ongeveer 2 jaar doen de kinderen hieraan mee. Voor de baby’tjes wordt er steeds opvang voorzien.

De kinderen: van 6-12 jaar
De iets oudere kinderen krijgen onderwijs uit de bijbel met behulp van themaboeken. Zij worden wegwijs gemaakt in de bijbel en leren o.a. over de betekenis van de verschillende christelijke feesten. Ook maken zij kennis met christenvervolging, zending en evangelisatiewerk. Liederen, bijbelverhalen, bijbelteksten en knutselwerkjes ondersteunen hierbij.

In de samenkomsten rondom Kerst en Pasen leveren de kinderen een eigen bijdrage. Daarnaast zijn er twee keer per jaar gezinssamenkomsten, die helemaal gericht zijn op kinderen van 3 – 12 jaar.  Verschillende creatieve bijdragen en de liederen zijn dan afgestemd op een thema dat speciaal op kinderen is gericht.